Regulamin
O nas

1. AP Serwis („my”, „nas”, „nasz”) oferuje swoje produkty za
pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w
domenie Sevenstore.pl („Sklep”).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez (klientów przeglądających
zawartość Sklepu lub składających zamówienia w naszym Sklepie, składania
zamówień na oferowane przez nas produkty oraz warunki ich dostawy lub ich
reklamowania. Treść Regulaminu możesz również pobrać lub
wydrukować korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej.
3. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to uczynić:
- telefonicznie pod numerem: 515-648-277
- poprzez e-mail: sevenstore@int.pl
Poniżej znajdziesz pełne dane adresowe oraz rejestrowe naszej firmy:
AP Serwis
ul. Poranek 13C/10
Poznań 60-338
NIP: 7792539734
4. Składając zamówienie i/lub zakładając konto w naszym Sklepie konieczne jest
akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności (której treść
możesz sprawdzić tutaj). Zapoznaj się z ich treścią i w przypadku gdy nie
akceptujesz Regulaminu lub Polityki Prywatności. nie dokonuj zakupu naszych
produktów w Sklepie.
5. Obecna wersja regulaminu: 2/2023 z dnia 01.09.2023 roku.
6. Ze sklepu mogą korzystać osoby, będące zarówno konsumentami, jak i
przedsiębiorcy. Konsument to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową lub osoba fizyczna prowadząca zawierająca umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Natomiast przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.


Sprzedawane przez nas produkty

1. W naszym sklepie oferujemy zarówno produkty nowe jak i używane. Informacja
o tym, że produkt jest używany zawarta jest w jego opisie. Znajdziesz tam również
ewentualne uwagi dotyczącego jego stanu.
2. Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu są nowe oraz wolne od
wad.


Założenie konta w Sklepie

1. Nabycie oferowanych przez nas produktów wymaga założenia konta w Sklepie
albo podania danych osobowych oraz danych dot. adresu dostawy przy zakupie
danego produktu. Założenie konta skraca jednak proces zamawiania a ponadto
wyłącza konieczność każdorazowego podawania danych przy składaniu
kolejnego zamówienia.
2. Założenie konta jest bezpłatne i wymaga podania adresu e-mail oraz
ustanowienia hasła do konta. Zakładając konto zobowiązujesz się dostarczyć
pełne i aktualne informacje o sobie.
3. Jeżeli jesteś jest konsumentem, wówczas przysługuje Tobie prawo odstąpienia
od umowy o założenie konta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia
jego założenia. Stosowne oświadczenie możesz wysłać drogą za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3 rozdziału "O nas".
4. Nie możesz przenieść uprawnień do swojego konta utworzonego w Sklepie na
nikogo innego oraz zezwalać nikomu innemu na korzystanie z niego. Powinieneś
chronić bezpieczeństwo swojego konta oraz zabezpieczającego je hasła, nie
powinieneś udostępniać nikomu hasła do konta w Sklepie.
5. Bez uszczerbku dla prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 masz możliwość
w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez samodzielne jego usunięcie w opcjach
konta lub wysłanie stosownego żądania do nas w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3
rozdziału "O nas".
6. Możesz zarejestrować się w naszym Sklepie oraz nabywać oferowane produkty
jeżeli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych (jesteś pełnoletni). Jeżeli
jesteś osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, możesz
nabywać produkty dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica, opiekuna lub
przedstawiciela ustawowego.
7. Jeżeli działasz w imieniu organizacji, osoby prawnej lub innego podmiotu,
powinieneś być uprawniony do korzystania ze Sklepu oraz do działania w ich
imieniu.
8. Konto w Sklepie umożliwia w szczególności:
a. dokonanie zakupów produktów;
b. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie swoich danych, w tym adresów
dostawy, numerów kontaktowych oraz danych do faktury, oraz
preferowanej formę płatności;
c. przeglądanie historii zakupów złożonych w Sklepie.


Składanie zamówień

1. Kliknięcie przycisku "Zamawiam" powoduje złożenie
wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie
zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po jego dokonaniu przez
Ciebie w Sklepie. Potwierdzenie zawiera co najmniej nasze oświadczenia o
otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Ciebie powyższej wiadomości e-mail
między nami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
2. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, np. z uwagi na wyczerpanie
produktów, powiadomimy Cię o tym drogą e-mail oraz niezwłocznie, zwrócimy
uiszczoną przez Ciebie cenę. Jeżeli taka będzie Twoja wola, możemy także
zmienić zamówienie, dostarczając Ci inny, wybrany przez Ciebie produkt i
dokonując stosownych rozliczeń w zakresie różnicy cenowej. Zamówione
produkty wysyłamy po opłaceniu pełnej ich ceny.
3. Zamówienia realizujemy na terenie Polski/na terenie Wybranych krajów Unii
Europejskiej - dostępność dostawy na dane terytorium możesz każdorazowo
sprawdzić w opcjach dostawy na stronie Sklepu.
4. Zamówione produkty będą dostarczane do Ciebie za pośrednictwem dostawcy
na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku podania terminu
dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od
poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Obowiązują Cię ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie
podawane przez nas ceny produktów są cenami brutto zawierającymi podatek
VAT. Do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży, produkt pozostaje naszą
własnością. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Ciebie składa się
cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i
usługi pocztowe), o której jesteś informowany na stronach Sklepu w trakcie
składania zamówienia.
6. Sklep nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny w oparciu o
zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
7. Składając zamówienie będziesz mógł wybrać jedną z oferowanych przez nas opcji
dostawy. Zostaniesz również poinformowany o jej koszcie przed złożeniem
zamówienia.
8. Operatorem płatności jest Autopay S.A. Istnieje możliwość zapłaty kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Google pay,
Apple pay, Paypo
9. Szczegółowe informacje akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie
Sklepu.
10.Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane
przez Ciebie do dokonania zapłaty za zamówiony produkt. W przypadku zapłaty
przelewem internetowym płatności zostaną zwrócone na konto, z którego
dokonano przelewu.
11.Zobacz naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat
bezpieczeństwa karty kredytowej.
12.Faktura dotycząca nabytych produktów Sklepie jest przesyłana wraz z
produktem, albo za Twoją zgodą w formie elektronicznej na podany adres e-mail.
W celu otrzymania faktury VAT powinieneś zadeklarować, że produkt jest
nabywany przez Ciebie jako przedsiębiorcy w momencie składania zamówienia.
Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego
pola w formularzu zamówienia, przed złożeniem zamówienia oraz podania
danych do faktury.
13.Na stronie Sklepu masz możliwość wystawienia opinii za zakupiony produkt,
jednak nie weryfikujemy rzetelności i prawdziwości wystawionych opinii.


Prawa własności intelektualnej

1. Zdjęcia, opisy a także inne informacje w możliwie najdokładniejszym zakresie
odzwierciedlają produkty oferowane przez nas w Sklepie. Zobowiązujemy się
dokładać wszelkich starań, aby prezentowane informacje dotyczące produktów
były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych produktów, w szczególności prawa
własności intelektualnej do nazwy, znaków produktowych, domeny, formy,
grafiki, artykułów, zdjęć, należą do nas bądź naszych partnerów handlowych. Ich
kopiowanie, rozpowszechnianie może naruszać nasze prawa lub prawa naszych
partnerów handlowych.


Przesłane informacje

1. Zakazane jest dostarczanie, przesyłanie, przekazywanie przez użytkowników
Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Jeżeli dowiedziałeś się o
jakimkolwiek bezprawnym działaniu innego użytkownika powinieneś nas
niezwłocznie o tym poinformować wysyłając e-maila na adres podany na wstępie
Regulaminu.
2. Mamy prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi oraz
innych treści umieszczonych w Sklepie, które naruszają postanowienia
niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobre obyczaje
bądź mogą godzić w nasze dobre imię bądź narażać nas na jakąkolwiek
odpowiedzialność.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym Sklepu są następujące:
a. Dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
b. Przeglądarka internetowa;
c. Adres e-mail.


Odstąpienie od umowy

1. Jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy
sprzedaży każdego zakupionego u nas produktu, w ciągu 14 dni, bez podawania
przyczyny. Termin na odstąpienie biegnie od dnia, w którym Ty (lub wskazana
przez Ciebie osoba niebędąca przewoźnikiem np. domownik) wszedłeś w
posiadanie produktu. Dla zachowania terminu wystarczy, że nadasz
powiadomienie przed jego upływem.
2. Odstąpienie powinno zostać dokonane w drodze jednoznacznego oświadczenia
woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Możesz użyć w tym
celu wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się tutaj.
3. Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży produktu, niezwłocznie, jednak nie później
niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Twojego powiadomienia, zwrócimy
Ci wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy (ale za wyjątkiem
kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez
Ciebie innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas
sposób dostawy). Zwrot płatności nastąpi automatycznie na konto użyte przez
Ciebie do dokonania zapłaty za zakupiony produkt, chyba że wspólnie ustalimy
inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z żadnymi kosztami.
4. Jeśli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Ciebie na skutek
otrzymanego oświadczenia o odstąpieniu, możemy wstrzymać się z dokonaniem
zwrotu płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu albo do chwili, gdy
przedstawisz nam dowód, że produkt został do nas wysłany,w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Pamiętaj, produkt powinieneś odesłać nam na swój koszt niezwłocznie przez
wybranego przez Ciebie operatora lub przewoźnika zgodnie z ich cennikami,
jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o
odstąpieniu od umowy. Tak jak w przypadku samego odstąpienia, termin uważa
się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.
6. Pamiętaj także o tym, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu,
wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania tego produktu.
7. W niektórych przypadkach nie będzie przysługiwać Ci prawo odstąpienia od
zawartej umowy. Są to w szczególności następujące sytuacje:
a. w której przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b. w której przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami,
c. w której przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


Procedura reklamacji

1. Przepisy dotyczące braków w ustawie dotyczącej zakupów konsumenckich mają zastosowanie do zakupów towarów.
Robiąc u nas zakupy jako konsument, masz prawo do reklamacji przez 12 miesiące.
2. Jeżeli twoja reklamacja jest uzasadniona, oznacza to, że możesz zażądać naprawy przedmiotu, wymiany, zwrócenia pieniędzy lub obniżenia ceny, w zależności od konkretnej sytuacji.
3. Musisz złożyć skargę w „rozsądnym terminie” po wykryciu błędu w produkcie. Jeśli złożysz skargę w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia błędu, skarga będzie na czas.
4. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, zwrócimy (uzasadnione) koszty przesyłki. Produkty muszą być zawsze zwracane w odpowiednim opakowaniu, należy pamiętać o zatrzymaniu rachunku za wysyłkę, abyśmy mogli zwrócić koszty wysyłki.
5. Zachęcamy do wypełnienia formularza reklamacyjnego online przed wysłaniem zegarka
6. Zwracając przedmiot, proszę podać szczegółowy opis problemu.
7. Gwarancją firmy AP serwis w przypadku zegarków nie są objęte: mechaniczne uszkodzenia kopert, uszkodzenia mechaniczne/termiczne/chemiczne, pęknięcia szkiełek, mechaniczne uszkodzenia pasków, przebarwienia pasków, bransolet, teleskopy, ścieranie się powłok galwanicznych, wniknięcie wody/pary/kurzu do środka zegarków.
8. Bateria, nie jest na gwarancji. Większość zegarków kwarcowych posiada zamontowaną baterię fabrycznie – lecz nie jest ona częścią oferty i jej stan naładowania nie podlega roszczeniom oraz reklamacji, nie mamy wpływu na stan naładowania baterii, bateria jest traktowana jako gratis!
9. Jeżeli uszkodzenie nie podchodzi pod reklamację i nie jest objęte gwarancją, otrzymasz ofertę naprawy. Masz od tej pory 14 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie oferty. Jeśli oferta zostanie odrzucona, przed zwrotem zegarka będziemy wymagać pokrycia wszystkich możliwych kosztów wysyłki, a także opłat manipulacyjnych (minimum 100zł).
10. Nie przyjmujemy przesyłek bez dystrybucji ani przesyłek wysyłanych za pobraniem.


Zmiana regulaminu

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z
dniem wskazanym przez nas, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia
udostępnienia jednolitego tekstu Regulaminu w Sklepie. Wszystkie zamówienia
przyjęte przez nas do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu
są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
przez Ciebie zamówienia. Nowy Regulamin będzie publikowany na stronie
internetowej Sklepu.
2. W zakresie usługi prowadzenia Twojego konta w Sklepie, zmiana Regulaminu
może nastąpić w przypadku:
a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub wydania
orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony
organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść regulaminu i
skutkującego koniecznością jego zmiany,
b. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu,
c. zapobiegania naruszeniom regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
d. usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących
treści regulaminu, a także zmian naszych danych firmowych.
O zmianie regulaminu zostaniesz poinformowany niezwłocznie na adres email
podany w czasie rejestracji konta, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed
wejściem w życie zmienionego regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz nowej treści
Regulaminu możesz wypowiedzieć łączącą Cię z nami umowę o prowadzenie
konta w Sklepie usługi poprzez samodzielne usunięcie konta w Sklepie lub
wysłanie stosownego żądania do nas w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pisemnie na adres podany w ust. 3 rozdziału “O nas”. Zmiana
postanowień Regulaminu nie ma wpływu na warunki umów lub zakładania kont
zawartych przed dniem ich wejścia w życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl